Zakenrecht

Dit is een onderdeel van het burgerlijk recht en een misprezen onderdeel in tal van rechtspraktijken. Gelet op tal van wijzigingen die op initiatief van het ministerie van justitie werden doorgevoerd, zien we door het bos de bomen niet meer.

Het recht van gebruik en de zakelijke zekerheden zijn twee belangrijke onderdelen van het zakenrecht. Bij schenking wordt bijvoorbeeld een recht van bewoning gegeven om aan vermogensplanning te doen. Erfpacht al dan niet beperkt in tijd is een rechtsfiguur dat door tal van openbare besturen wordt gehanteerd en dit om BTW besparende maatregelen te kaderen.

Enkele problematieken die met het zakenrecht gepaard gaan,  zijn:

  • Wat is het belang van een recht van uitweg, een overweg bij een al of niet ingesloten perceel?
  • De problematiek van lintbebouwing is in Vlaanderen schering en inslag.

Zakenrecht omvat ook al wat dwingend is bij huur, handelshuur en sociale huur. 
Het appartementsrecht met de rol van de syndicus en de rol van de algemene vergadering van eigenaars –aandeelhouders valt eveneens onder zakenrecht.

Zakelijke rechten worden vaak miskend door de vergunningverlenende overheid bij het behandelen van een omgevingsvergunning.

Bovenstaande onderwerpen zijn zaken waar ons kantoor u mee van dienst kan zijn.
Contacteer ons gerust om meer informatie te verkrijgen.