Insolventierecht

Bedrijven, vrije beroepen en VZW’s

Wanneer een ondernemer of vrije beroeper niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en zo – ondanks steunmaatregelen -niet meer aan de strikte verplichtingen kan voldoen – dient een insolventieprocedure te worden opgestart. In deze situatie spreken we over insolventierecht. Ook een VZW wordt beschouwd als een volwaardige onderneming die bijgevolg ook in faling kan verklaard worden.

Insolventierecht is ruimer dan  het faillissementsrecht (De toestand waarin personen of bedrijven  verkeren wanneer ze niet in staat zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen, zodat er op hun  vermogen beslag is gelegd, noemt men in de standaardtaal het faillissement). Bij de verdere codificering van het ondernemingswetboek is de opstart van een procedure WCO (wet op de continuïteit van de onderneming) de opstart geworden van de procedure bij de ondernemingsrechtbank. Een bedrijf dat een beroep doet op de wet op de continuïteit van de onderneming is immers beschermd tegen zijn schuldeisers.

Het recht op verschoning inroepen bij aangifte van faling, kan de toekomstige schuldenaar duur komen te staan bij de afhandeling van een klassieke insolventieprocedure.

privépersonen

Voor privépersonen bestaat er de rechtsfiguur van schuldbemiddeling, die wel strikte beperkingen inhoudt en waarbij de schuldbemiddelaar een plan moet maken voor gehele of gedeeltelijke terugbetaling van zijn schulden. Daarbij kunnen onder andere onderstaande vragen opduiken:

  • Wat gebeurt er in dit geval met de schulden van de massa?
  • Welke rol speelt de schuldbemiddelaar?

Als ervaringsdeskundige sta ik de schuldenaar met raad en daad bij inzake de opstart van een insolventieprocedure. Proactief optreden is hier ook de boodschap.

Mr De Prijcker heeft meer dan twintig jaar ervaring als schuldbemiddelaar bij de arbeidsrechtbank en heeft een vroegere ervaring van curator. Regelmatig worden hiervoor de nodige bijscholingscursussen gevolgd door ons kantoor.