Aannemingsrecht

Wat omvatten de rechten en plichten bij bouwen met sleutel op de deur?
Hoe voorzie ik een gezonde financiering van een bouwproject en welke leenvormen zijn aangewezen?
Hoe verlenen banken krediet en wat bij bijkomende waarborgen?
Wat zijn de verplichtingen van de aannemer in de bouw en waarin verschilt deze van de klassieke koop –verkoop?
Wat is de rol van een apart aangestelde architect en hoe kan deze ook proactief advies verstrekken ter voorkoming van bouwgeschillen?
Wat is een architectenovereenkomst?
Wat is een lastenboek?
Hoe zit de onderhandelingsprocedure bij openbare aanbestedingen in elkaar?
Vanaf wanneer is een gerechtelijke procedure aan de orde?
Is het misschien niet aangewezen als toekomstig bouwheer hiervoor een aparte verzekering qua aansprakelijkheid af te sluiten?
Welke vaststellingen moeten er gebeuren aangaande het bouwproces?
Kan de aannemer, die niet betaald wordt, zomaar het proces stilleggen?
Wat zijn de gewone en verborgen gebreken indien het geleverde werk niet naar behoren werd uitgevoerd?
Wat moet er gebeuren wanneer de vooropgestelde termijn niet wordt gehaald?Binnen welke termijn moet er gereageerd worden?

Dit is maar een kleine greep uit de onnoemelijk lange lijst van vragen die kunnen opduiken onder de noemer aannemingsrecht.

Hebt u zelf een bouwgeschil of een conflict met een architect, bouwheer of aannemer, contacteer ons kantoor.
Bij een eerste afspraak wordt al onmiddellijk een overzicht gegeven van de haalbaarheid van de procedure en wordt de kostprijs hiervan bepaald.